فهرست مدارس تحت پوشش

دبيرستان پسرانه شعبه 1
اصفهان خيابان سلمان فارسي(مشتاق دوم) بعد از پل شهرستان - نرسيده به بيمارستان شهيد چمران
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه واثقي(شعبه 2)
اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی - خيابان سردار خزايي
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي
اصفهان- چهارراه تختي -خيابان عبدالرزاق -بن بست شيخ الاسلام
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان امام محمد باقر(شعبه کوثر)(ناحیه 3)
اصفهان-بلوار ملت - جنب هتل کوثر - کوچه گنجعلی خان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دخترانه امام محمد باقر(ع)
اصفهان - خیابان طیب - اول خیابان میر داماد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
هنرستان پسرانه فنی و حرفه امام محمد باقر(ع)
اصفهان - پل تمدن - خیابان معراج - میدان شش زاه - خیابان شهید صفوی نزاد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول پسرانه شعبه 1
اصفهان -اتوبان شهید آقابابایی -خیابان سردار خزایی - فلکه شش راه - خیابان شهید صفوی نژاد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول پسرانه واثقي
اصفهان - پل تمدن -خيابان سردار خزائي - دبيرستان دوره اول واثقی
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان پسرانه اندیشه
اصفهان - خیابان طیب - جنب مسجد درب کوشک یا فرعی 20
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان پسرانه بنیاد
اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بن بست شیخ الاسلام
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان دخترانه بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)
اصفهان - خیابان مسجد سید - کوچه 21 - بازار چه حبیب الله خان -بن بست گل زنبق
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
پیش دبستانی پسرانه
اصفهان - خیابان پنج رمضان - جنب دبیرستان دخترانه لوافان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
پیش دبستانی دخترانه
اصفهان - خیابان پنج رمضان - جنب دبیرستان دخترانه لوافان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه