گرد همایی والدین و دانش آموزان جهت مهارت

1395/04/20گرد همایی دانش آموزان و والدین دبیرستانهای دوره اول پسرانه بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام با حضور مدیران و معاونان و مسئولین سازمان فنی و حرفه ای و مدیران بنیاد در سالن اجتماعات ارزیابی اداره کل فنی و حرفهای که با کلام الله محید آغاز و پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی مدیریت مرکز جناب آقای دکتر جلالی ضمن خیر مقدم وتشریح و معرفی ،اهداف و ثمرات برگزاری و هماهنگی اینگونه مهارتها با اشاره به شعار هر ایرانی یک مهارت نسبت به تشویق و ترغیب خانواده ها در راستای آموزش کار و مهارت به فرزندانشان با اشاره به نیازها و بر آوردهای آماری نیاز نسل آتی به همت در کار و تلاش فکری به همراه عمل و تخصص یدی توصیه های لازم را ارائه نمودند . در ادامه آقای مهندس سلیمانی از باز نشستگان و مربیان ممتاز فنی و حرفهای با بیان مثالهای عملی و عینی موجود در جامعه نسبت به جدا نمودن نسل جوان از تنبلی و علاقمند نمودن آنها به نیازهای کشور بطور مبسوط مطالبی ارائه نمودند از طرف دبیر کمیته مهارت بنیاد هم اهداف و برنامه ها به والدین و دانش آموزان و مدعوین ارائه گردید و در جهت برنامه ریزی روزهای پنجشبه برای مهارت آموزی در تابستان موضوع تشریح شد و پس از صحبت های سرکار خانم جوانی مسئول دپارتمان مشاوره فرم هایی به دانش آموزان جهت رغبت سنجی توزیع وپس از تکمیل آنها جمع آوری گردید تا با توجه به علاقه دانش آموز و والدین و مشاوران رشته مهارت آنها تعیین و ادامه دهند در پایان جناب آقای مهندس علوی عضو هیئت مدیره بنیاد سخنانی در باب نیاز صنایع به تکنسین های متخصص و خبره را برای حاضران بیان نمودند